Main Group

Jærgruppen av NRRL
Jærgruppens område for * dialog om aktuelle tema, * 'wiki' som oppslagsverk for nyttig informasjon relatert til hobbyen. Her legges også opp til hensiktsmessig struktur gjennom  undergruppene: * Nødsamband ( https://la1j.groups.io/g/main/samband ) * Kurs ( https://la1j.groups.io/g/main/kurs )
Created:
2 Members, 0 Topics, Archive is visible to members only, Restricted

Subgroups You Can Join

  • LA1J | Samband
    Sambandsaktiviteter
    Created:
    1 Member, 0 Topics, Public Archives