Main Group

LA1J | main / Jærgruppen av NRRL
Jærgruppens område for * dialog om aktuelle tema, * 'wiki' som oppslagsverk for nyttig informasjon relatert til hobbyen. Her legges også opp til hensiktsmessig struktur gjennom  undergruppene: * Nødsamband ( https://la1j.groups.io/g/main/samband ) * Kurs ( https://la1j.groups.io/g/main/kurs )
Created:
2 Members, 2 Topics, Archives are visible to subscribers only, Restricted, Last Post:

Subgroups You Can Join

 • LA1J | Kurs
  Informasjon, dialog og diskusjoner relatert til kurs.
  Created:
  1 Member, 0 Topics, Public Archives
 • LA1J | Samband
  Sambandsaktiviteter
  Created:
  1 Member, 0 Topics, Public Archives